Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Wpływ elektrowni jądrowych na środowisko

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The influence of nuclear power plants on environment

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2013 | Numer: Issue 74

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • elektrownia jądrowa
  • środowisko
  • odpady promieniotwórcze
  • promieniotwórcze odpady gazowe
  • promieniotwórcze odpady ciekłe
Streszczenie

PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu elektrowni jądrowych na środowisko.Praca elektrowni jądrowej wywołuje wpływ na środowisko poprzez:wydzielanie produktów promieniotwórczych do środowiska, do wód zrzutowych oraz wydzielanie ciepła odpadowego do wody chłodzącej. Oprócz odpadów stałych, w trakcie eksploatacji elektrowni jądrowej powstają promieniotwórcze odpady gazowe i ciekłe.Wypalone paliwo jądrowe jest niebezpieczne dla człowieka, dlatego musi być trwale usunięte do przestrzeni, gdzie jego promieniowanie będzie niegroźne, bądź musi być długo przechowywane w sposób bezpieczny bądź też przerobione na produkty bezpieczne dla otoczenia. Istnieją różne sposoby przechowywania wypalonego paliwa np. w wyeksploatowanych, głębokich kopalniach soli lub w zbiornikach wodnych lub zbiornikach betonowych, chłodzonych powietrzem.

EN Problems concerning influence of nuclear power plants on environment are presented in the article The work of nuclear power plants influences on environment through :emitting of radioactive products to environment and to waste water, and by release heat to cooling water.Aside from solid wastes, nuclear power plant emits during exploitation radioactive gaseous and liquid wastes.Burned nuclear fuel is dangerous for people, and for this reason it has to be safely stored for a long time or to be processed to products safe to environment. There exists various methods of storage of burned fuel, for example in deep, exhausted salt mines or in water tanks or concrete air cooled tanks.

Strony (od-do)

27 - 32

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0