Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

Computer Applications in Electrical Engineering 2013

Data konferencji

15-16.04.2013

Miejsce

Poznań, Polska

Rodzaj konferencji

krajowa

Publikacje (61)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS