Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Wpływ parametrów rozdzielni na dobór wartości czasu trwania zwarcia na liniach przesyłowych do obliczania skutków dynamicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Influence of substation parameters on the choice of fault duration on transmission lines for dynamic effects’ calculation

Year of publication

2013

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2013 | Journal number: Issue 74

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • sieć elektroenergetyczna
  • rozdzielnia najwyższych napięć
  • linie przesyłowe
  • wartość czasu trwania zwarcia
  • skutki zwarciowe
Abstract

PL W artykule przedstawiono metodę oceny wartości czasu trwania zwarcia na linii przesyłowej z punktu widzenia skutków dynamicznych w rozdzielniach najwyższych napięć NN z przewodami szynowymi giętkimi. Jako kryterium doboru wartości czasu trwania zwarcia przyjęto spodziewaną roczną częstość przekroczeń wyznaczanych sił dynamicznych. Wyniki badań symulacyjnych, wykonanych metodą Monte Carlo ukazują wpływ parametrów rozdzielni i zainstalowanych w niej urządzeń (napięcia znamionowego, mocy zwarciowej, zawodności wyłączników i zabezpieczeń, konfiguracji EAZ) na proponowane wartości czasu trwania zwarcia w zwarciowych obliczeniach inżynierskich.

EN In the paper, a method of assessment of the fault duration on the transmission line is presented regarding dynamic effects in the highest LV substations equipped with flexible bus conductors. Expected yearly frequency of exceeding the calculated dynamic forces has been assumed as the fault duration choice criterion. The simulation results carried out using the Monte Carlo technique are showing how the parameters of the substation and its devices affect the proposed fault duration values in the engineer’s sort-circuit calculations.

Pages (from - to)

79 - 86

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.