Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Wspomagana komputerowo lokalizacja wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym

Authors

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Computer aided location of PD sources in power transformers

Year of publication

2013

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2013 | Journal number: Issue 74

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • wyładowania niezupełne
  • lokalizacja źródeł wyładowań niezupełnych
  • transformator energetyczny
Abstract

PL W artykule poruszono problematykę wspomaganej komputerowo, automatycznej lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych występujących w układzie izolacyjnym transformatora energetycznego. Główna część artykułu przedstawia opis przyjętych metod badawczych oraz wyniki testów przeprowadzonych na modelu kadzi transformatora w Laboratorium Wysokich Napięć Politechniki Poznańskiej. W eksperymencie do lokalizowania defektów stosowano standardową technikę triangulacyjną oraz jej zmodyfikowaną wersję wykorzystującą pojęcie psuedoczasów, które zostało zaczerpnięte z techniki GPS. Głównym celem przeprowadzonych badań była analiza porównawcza dokładności lokalizacji źródeł wybranymi metodami. Zastosowane algorytmy lokalizacji oraz metody cyfrowego przetwarzania sygnałów zaimplementowano w środowisku programowania Lab VIEW.

EN In this paper the phenomenon of partial discharges, standard auscultatory and triangulation methods of PD sources localization were shortly explained. The main part of paper contains results of research conducted on a power transformer tank model in the high voltage laboratory of Poznan University of Technology. A triangulation method with its extension using the GPS technique was used in the experiment. In order to improve signal processing an advanced program was written in the LabVIEW environment. The measurement system and the method of time of arrival estimation (TOA) were described. For every method used in the survey, waveforms with marked beginnings of the AE signals and error graphs were shown. On the basis of the results an evaluation of accuracy of each methods was prepared.

Pages (from - to)

171 - 179

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Ministry points / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.