Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Analiza porównawcza próżni i sześciofluorku siarki jako izolacji wysokiego napięcia

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Comparative analysis of vacuum and sulfur hexafluoride as a high voltage insulation

Year of publication

2013

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2013 | Journal number: Issue 74

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • układ izolacyjny próżniowy
  • układ izolacyjny z sześciofluorkiem siarki
  • układ izolacyjny z olejem mineralnym
  • izolacja wysokiego napięcia
  • wytrzymałość elektryczna
Abstract

PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wytrzymałości elektrycznej przy napięciu przemiennym (50 Hz) układów izolacyjnych: próżniowego, z sześciofluorkiem siarki (SF6) i z olejem mineralnym. Badane układy miały elektrody płaskie wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Stwierdzono, że układy izolacyjne: próżniowy, z SF6 o ciśnieniu 3x105 Pa oraz układ z olejem mineralnym, przy tym samym kilkumilimetrowym odstępem międzyelektrodowy, mają w przybliżeniu taką samą wytrzymałość elektryczną. Wskazano na zalety i wady próżni, SF6 i oleju mineralnego w kontekście zastosowania tych ośrodków jako izolacji wysokonapięciowej w określonym rodzaju urządzeń elektrycznych. Do opracowania matematycznego wyników badań wykorzystano program komputerowy Statistica [3].

EN The paper presents the results of the measurements of electric strength under a. c. voltage (50 Hz) of the insulation systems based on vacuum, sulfur hexafluoride and pure mineral electric insulating oil. The studied systems had electrodes with rounded-off edges of Rogowski’s profile, made of stainless steel or aluminum. The study revealed that the insulation systems based on vacuum, sulfur hexafluoride at 3x105 Pa pressure and mineral oil with the same a few millimeters interelectrode gap spacing have similar electric strength. Advantages and disadvantages of vacuum, sulfur hexafluoride and mineral oil were pointed out regarding the use of these media as a high voltage insulation in particular type of electric devices. Statistica [3] software was used for mathematical analysis of the results.

Pages (from - to)

181 - 186

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.