Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ogniwa paliwowe w generacji rozproszonej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Fuel cells in distributed generations

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2013 | Numer: Issue 74

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ogniwo paliwowe
  • PEM
  • generacja rozproszona
  • wytwarzanie energii
Streszczenie

PL W artykule przedstawiono badania przeprowadzone na stosie ogniw paliwowych typu PEM (ang Proton Exchange Membrane) o mocy znamionowej 300W. Przedstawiono możliwości wykorzystania ogniw paliwowych w generacji rozproszonej.

EN In this article there the results of the tests on the fuel cell stack with a rated power 300W has been presented. The possibilities in the use of PEM fuel cells in distributed generation has been studied.

Strony (od-do)

203 - 209

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0