Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Analiza opłacalności inwestowania w przydomowe instalacje fotowoltaiczne na przykładzie paneli i dachówek fotowoltaicznych

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Economic analysis of photovoltaic panel and roofing tile for domestic use

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2013 | Numer: Issue 74

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • panel fotowoltaiczny
  • dachówka solarna
  • PV
  • BIPV
  • przydomowa instalacja fotowoltaiczna
Streszczenie

PL W pracy dokonano porównania danych technicznych tradycyjnego panelu fotowoltaicznego oraz dachówki solarnej. Dla wybranego przykładowego domu jednorodzinnego przeprowadzono analizę kosztów instalacji złożonej z obydwu rodzajów ogniw PV, oszacowano uzysk energii oraz czas zwrotu inwestycji. Wskazano możliwości uzyskania dofinansowania dla inwestycji w obszarze przydomowych instalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych.

EN This paper presents a comparison of the specifications of the traditional photovoltaic panel and solar roof tiles. For the selected sample of a single-family house was analyzed costs installation consisting of both types of PV cells, estimated energy yield and return on investment. Indicated the possibility of obtaining funding for investment in the domestic photovoltaic installations for individuals.

Strony (od-do)

275 - 282

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0