Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

gC-Studio - the environment for automated filter desing

Autorzy

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 61 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

541 - 544

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

1,000