Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza odkształceń wyprasek wtryskowych wytwarzanych w warunkach asymetrii temperatury formy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Przetwórstwo Tworzyw

Rocznik: 2013 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

155 - 161

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7