Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Karol Bula

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

karol.bula@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 95

ORCID

0000-0002-0957-8066

ResearcherID

M-1397-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (21)

Rozdziały (7)

Raporty (10)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (89)

Recenzje prac dyplomowych (27)

Wyniki (1)