Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Karol Bula

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

karol.bula@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 95

ResearcherID

M-1397-2014

ORCID

0000-0002-0957-8066

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (19)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (7)

Rozprawa doktorska