Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Modyfikacja właściwości przetwórczych i użytkowych poli(chlorku winylu) oligomerycznymi silseskwioksanami

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Przetwórstwo Tworzyw

Rocznik: 2013 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

274 - 277

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0