Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zastosowanie charakterystyk widmowych sygnału drganiowego do diagnozowania hamulca tarczowego przy jego dwóch obciążeniach cieplnych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Published in

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Journal year: 2013 | Journal number: z. 98

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

585 - 594

Points of MNiSW / journal

7.0