Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Thermoelastic damping and thermal relaxation time in auxetics

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Applied Mechanics and Materials

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 432

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

215 - 220

DOI

10.4028/www.scientific.net/AMM.432.215

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7