Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Model sieci jako narzędzie ochrony systemu zaopatrzenia w wodę

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Rocznik: 2013 | Numer: nr 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

359 - 363

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11