Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badanie transoptorów za pomocą wirtualnych przyrządów pomiarowych w systemie NI ELVIS II

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2013 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

90 - 93

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14