Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Piotr Kardyś

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

piotr.kardys@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 43

ORCID

0000-0003-2820-7583

Google Scholar

Lz4r-DEAAAAJ&hl=pl

Artykuły (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska