Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Dylematy nauk ergologicznych i inżynierskich

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Forestry Letters

Rocznik: 2013 | Tom: t. 104

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

11 - 21

Punktacja MNiSW / czasopismo

2

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5