Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Optical and electrical properties of ZnO thin films grown by Sol-Gel Method

Autorzy

[ 1 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Solid State Phenomena

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 200

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

14 - 21

DOI

10.4028/www.scientific.net/SSP.200.14

Zaprezentowany na

International Scientific Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - Fabrication, Properties and Applications (OMEE 2012), 3-7.09.2012, Lviv, Ukraine

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10