Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Mirosław Szybowicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

E-mail

miroslaw.szybowicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 70

ORCID

0000-0001-8933-571X

ResearcherID

H-6283-2013

Google Scholar

u4x-zBwAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (52)

Rozdziały (19)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)