Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Mirosław Szybowicz

PBN ID

1701409

ResearcherID

H-6283-2013

ORCID

0000-0001-8933-571X

Google Scholar

u4x-zBwAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (46)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS