Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Mirosław Szybowicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

E-mail

miroslaw.szybowicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 70

ResearcherID

H-6283-2013

ORCID

0000-0001-8933-571X

Google Scholar

u4x-zBwAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (51)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS