Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Architektura - Zapis idei. Wystawa w Muzeum Narodowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Archivolta

Rocznik: 2013 | Numer: 4 (60)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

1 - 2

Punktacja MNiSW / czasopismo

1

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

1