Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. arch. Maciej Janowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa

E-mail

maciej.janowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 09

ORCID

0000-0002-3290-208X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Rozdziały (48)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS