Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Bałtyk. Najwyższy budynek Poznania. Spotkanie z Nathalie de Vries

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Archivolta

Rocznik: 2013 | Numer: 4 (60)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

2 - 2

Punktacja MNiSW / czasopismo

1

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

1