Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Jakub Pawlak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

jakub.pawlak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 89

PBN ID

1359409

ORCID

0000-0002-7655-0119

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
5.4 Nauki o komunikacji społecznej i mediach: 25%