Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z wody powierzchniowej o małej zasadowości

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Ochrona Środowiska

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 35 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

47 - 50

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,619