Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Ochrona Środowiska

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
5.3 Nauki o bezpieczeństwie
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.4 Nauki biologiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

15357

Wydawca

Wydawnictwo Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

ISSN

1230-6169

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15