Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Alina Pruss

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

alina.pruss@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 97

ResearcherID

M-1467-2014

ORCID

0000-0002-7509-0915

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=FT0Qb8gAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6Kbo5mXQYz6tvZIn__vWJ2Aa1PwjnH3z3ZbDnEcXw3IrZ6zhJrFYdsKiWtYc_28Rfyxo6efJ3ZpMEWl9g-BGQQl_ji9g

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska