Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

G-DNA - a highly efficient multi-GPU/MPI tool for aligning nucleotide reads

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 61 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

989 - 992

DOI

10.2478/bpasts-2013-0106

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

1,000