Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

System SMAT jako narzędzie stosowane w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN SMAT system as a tool in the area of work safety

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2013 | Numer: nr 61

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • system SMAT
  • audyt BHP
  • audyt systemów bezpieczeństwa
  • organizowanie i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
Streszczenie

PL Celem artykułu jest przedstawienie narzędzia umożliwiającego efektywny audyt obszarów bezpieczeństwa pracy. W większości przedsiębiorstw niebezpieczne warunki pracy są spowodowane niewłaściwym zachowaniem lub bezpośrednimi działaniami pracowników. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, konieczne jest wyeliminowanie tych niebezpiecznych czynności. W związku z tym należy prowadzić obserwacje i podejmować natychmiastowe działania naprawcze oraz śledzić je w celu zapobiegania nawrotom. W tym celu można wykorzystać system SMAT, który jest prostym, ale wszechstronnym narzędziem mogącym zapewnić poprawę warunków bezpieczeństwa. Znajduje on zastosowanie w sytuacjach widocznego zaangażowania kierownictwa. Umożliwia poprawę komunikacji w organizacji, a także wpływa na zachowania i postawy pracowników. Wdrożenie takiego systemu pozwala podnieść standardy bezpieczeństwa organizacji oraz polepsza jej wizerunek. SMAT jest oparty na zasadzie, zgodnie z którą ludzie są kluczem do osiągnięcia doskonałości i bezpieczeństwa.

EN Most unsafe conditions are caused by unsafe acts - the direct actions of people. To improve safety performance, a supervisor must eliminate unsafe acts by observing them, taking immediate corrective actions, and following up to prevent recurrence. SMAT system is a tool for the area of safety whose aim is to improve safety. It is a simple, but powerful, tool applied when there is visible management commitment to improve communication, influence behaviours and change attitudes. The implementation of such a system will raise the organization’s safety standards and also improve its image to the outside. The primary reason for doing audits is to prevent people from getting injured by preventing unsafe acts, therefore, SMAT is guided by the principle: people are the key to achieve safety excellence. The most important thing in SMAT is employees willing to acquire and pass on knowledge and skills for continuous improvement.

Strony (od-do)

73 - 84

Punktacja MNiSW / czasopismo

3

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10