Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Konkurencyjność produktów firm przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce w handlu wewnątrzgałęziowym

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica.

Rocznik: 2013 | Numer: nr 70

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

17 - 30

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9