Processing may take a few seconds...

Article


Title

Konkurencyjność produktów firm przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce w handlu wewnątrzgałęziowym

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Published in

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica.

Journal year: 2013 | Journal number: nr 70

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

17 - 30

Ministry points / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.