Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Agata Budzyńska-Biernat

PBN ID

2339286

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (5)

Legenda:  Indeksowane w WoS