Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Agata Budzyńska-Biernat

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

agata.budzynska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 90

PBN ID

2339286

ORCID

0000-0002-8342-7856

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS