Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Developing Competitive Advantage on the Example of Internationalized SMEs in the Food Sector of Greater Poland Region

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Oeconomia Copernicana

Rocznik: 2013 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

45 - 58

DOI

10.12775/OeC.2013.030

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11