Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Rola samorządu terytorialnego i jego kapitału społecznego w budowaniu zrównoważonego rozwoju

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Oeconomia Copernicana

Rocznik: 2013 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

129 - 140

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11