Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Andżelika Libertowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

andzelika.libertowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 90

ResearcherID

N-3156-2014

ORCID

0000-0003-0725-8613

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=8bNdBjIAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
5.1 Ekonomia i finanse: 25%

Artykuły (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska