Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Andżelika Libertowska

PBN ID

3950993

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
5.1 Ekonomia i finanse: 25%

Rozdziały (8)

Legenda:  Indeksowane w WoS