Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Aspekty organizacyjno-prawne zlecania zadań publicznych na przykładzie domów pomocy społecznej

Autorzy

[ 1 ] Pracownia Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rocznik: 2013 | Numer: nr 169

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

122 - 133

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10