Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Układy płyt do próbnych obciążeń podtorza

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Rocznik: 2013 | Numer: nr 2 (101)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

261 - 274

Zaprezentowany na

Drogi Kolejowe 2013, 23-25.10.2013, Krynica Zdrój, Polska

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5