Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Asocjacja jonów w wodnych roztworach cieczy jonowych z kationem 1-alkilo-1-metylopiperydyniowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Przemysł Chemiczny

Rocznik: 2013 | Tom: 92 | Numer: nr 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

1680 - 1682

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,367