Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Katarzyna Materna

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

katarzyna.materna@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 84

PBN ID

1709666

ResearcherID

M-1477-2014

ORCID

0000-0002-6169-4152

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS