Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Investigation of dynamic properties of the proportional valve with synchronous motor

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Archives of Mechanical Technology and Automation

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 33 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

35 - 43

Punktacja MNiSW / czasopismo

5