Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Zastosowanie przetwornicy buck-boost w układzie zapłonowym CDI

Authors

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Application converter buck-boost in the CDI ignition system

Year of publication

2014

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2014 | Journal number: Issue 80

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • układ zapłonowy
  • CDI
  • MCU
  • przetwornica
Abstract

PL W artykule opisano budowę układu zapłonowego CDI zasilanego ze źródła bateryjnego, o napięciu 3,7 - 4,8 V, przeznaczonego do mikrosilników spalinowych. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne pozwalające na zintegrowanie układu, w którym główną rolę pełni odpowiednio zaprogramowany mikrokontroler. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości jakie daje zastosowanie przetwornicy buck-boost ładującej kondensator gromadzący energię.

EN The article describes the construction of CDI ignition system powered by a battery source, a voltage of 3.7 - 4.8 V, intended for micromotors gas. The paper presents design solutions allow the integration of the system, in which the main role is played properly programmed microcontroller. Particular attention was paid to the opportunities offered by the use of buck-boost converter charging capacitor energy storage.

Pages (from - to)

115 - 120

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2014, 28-29.04.2014, Poznań, Polska

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.