Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Phase Change Materials as a modifier of ageing cement concrete in hot and dry climate

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Advanced Materials Research

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 804

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

129 - 134

DOI

10.4028/www.scientific.net/AMR.804.129

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7