Processing may take a few seconds...

Article


Title

Trwałość rur poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym w rurociągach ciśnieniowych wody do picia w świetle ekspertyz i badań własnych

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Published in

Instal

Journal year: 2014 | Journal number: nr 6

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

84 - 87

Points of MNiSW / journal

7.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.