Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Trwałość rur poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym w rurociągach ciśnieniowych wody do picia w świetle ekspertyz i badań własnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Instal

Rocznik: 2014 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

84 - 87

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7