Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Projekt hybrydowej elektrowni słoneczno-wiatrowej

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The design of a hybrid solar-wind power plant

Year of publication

2014

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2014 | Journal number: Issue 79

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • energia wiatru
  • energia słońca
  • elektrownia hybrydowa
Abstract

PL rtykuł przedstawia projekt hybrydowej elektrowni słoneczno-wiatrowej. W pracy przedstawiono zagadnienia, związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z zastosowaniem turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. W opracowaniu zaprezentowano projekt elektrowni hybrydowej podwójnej, zbudowany z elektrowni wiatrowej i słonecznej. W projekcie opisano założenia projektowe, strukturę elektrowni, dobór akumulatora oraz bilans elektrowni słoneczno-wiatrowej. Przeanalizowano produkcję energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach z elektrowni hybrydowej oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną.

EN The article presents the design of a hybrid solar-wind power plant. The paper presents issues related to electricity generation using wind turbines and photovoltaic panels. The paper presents a hybrid dual power project built with wind and solar power. The project describes the design assumptions, structure, power, battery selection and balance of solar -wind power plant. The production of electricity in each month of the hybrid power plant and the demand for electricity was analyzed.

Pages (from - to)

141 - 147

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2014, 28-29.04.2014, Poznań, Polska

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.