Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Cykl życia łańcucha dostaw - istota i sposób pomiaru

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Rocznik: 2014 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

84 - 87

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8