Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Professor Edmundas Kazimieras Zavadskas: his academic research, school of thought, and most eminent results of his work

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Archives of Civil Engineering

Rocznik: 2014 | Tom: Vol. 60 | Numer: iss. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

287 - 292

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15