Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

E-mail

oleg.kaplinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 93

ORCID

0000-0003-0780-3968

ResearcherID

H-8382-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Artykuły (28)

Rozdziały (8)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (9)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (20)

Recenzje prac dyplomowych (1)