Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński

Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

E-mail

oleg.kaplinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 93

ResearcherID

H-8382-2014

ORCID

0000-0003-0780-3968

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Artykuły (27)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (9)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)