Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ballistic behavior of steel sheet subjected to impact and perforation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Steel and Composite Structures

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 16 | Numer: no. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

595 - 609

DOI

10.12989/scs.2014.16.6.595

Punktacja MNiSW / czasopismo

20

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Impact Factor

0,964