Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Some aspects of risk assessment in the logistics chain

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of KONES Powertrain and Transport

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 21 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

193 - 201

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14