Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Aspects of Microsoft Kinect sensor application to servomotor control

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 62 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

595 - 601

DOI

10.2478/bpasts-2014-0065

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

0,914