Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Protonowe herbicydowe ciecze jonowe z kationem (hydroksyalkilo) dimetyloamoniowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Przemysł Chemiczny

Rocznik: 2014 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

792 - 794

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,399