Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Niemczak

PBN ID

3972590

ResearcherID

B-1147-2016

ORCID

0000-0002-4364-8267

Google Scholar

mUz4xIkAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS